Select language:

Điều tra xác định ranh giới lưu vực, diện tích rừng của xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La làm cơ sở chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thứ ba - 27/06/2017 07:48
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng bước đầu đã thu được những thành công nhất định với sự ủng hộ và tham gia tích cực của chính quyền và người dân tại các địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế khi vận dụng các chính sách của nhà nước đã phát sinh những khó khăn, đặc biệt tại địa phương đã xảy ra tranh chấp trong việc xác định các phần diện tích được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Dự án “Điều tra xác định ranh giới lưu vực, diện tích rừng của xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La làm cơ sở chi trả dịch vụ môi trường rừng” được thực hiện đã góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của địa phương khi triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với từng lưu vực thuộc tỉnh Sơn La.
Hiện trạng rừng xã Mường Sang thuộc lưu vực Sông Đà trên ảnh Spot 5
Hiện trạng rừng xã Mường Sang thuộc lưu vực Sông Đà trên ảnh Spot 5

Ngày 24 tháng 9 năm 2010, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Nghị định đã xác định rõ đối tượng áp dụng, loại rừng và loại dịch vụ môi trường rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, nguyên tắc chi trả, hình thức chi trả, đối tượng và loại dịch vụ phải trả tiền, đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Khi vận dụng các chính sách của nhà nước đã phát sinh những khó khăn, đặc biệt tại địa phương đã xảy ra tranh chấp trong việc xác định các phần diện tích được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Trong quá trình triển khai chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực Sông Đà của tỉnh Sơn La hiện đã có những vấn đề phát sinh trong việc xác định các xã thuộc diện chi trả, đặc biệt Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Sơn La đã nhận được kiến nghị của xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về việc rà soát, xác định lại các phần diện tích thuộc diện được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng nằm trên địa bàn xã thuộc lưu vực Sông Đà chứ không phải Sông Mã.

Xuất phát từ thực tế trên, việc"Điều tra xác định ranh giới lưu vực, diện tích rừng của xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La làm cơ sở chi trả dịch vụ môi trường rừng"được xây dựng với mục tiêu giải quyết những khó khăn, vướng mắc của địa phương khi triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với từng lưu vực thuộc tỉnh Sơn La.

Dự án được Viện Sinh thái rừng và môi trường thực hiện năm 2015. Mục tiêu của dự án là xác định được ranh giới lưu vực, diện tích rừng của xã Mường Sang thuộc lưu vực Sông Đà làm cơ sở tính toán, phân chia nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng một cách công bằng, khách quan. Bốn nội dung chính được đơn vị tư vấn thực hiện bao gồm:

- Công tác chuẩn bị xây dựng và thực hiện

-Điều tra khảo sát thực địa tại lưu vực hồ thủy điện

-Xây dựng báo cáo và hệ thống dữ liệu phục vụ phân chia nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng cho lưu vực

-Tổ chức hội thảo, hội nghị tham vấn lấy ý kiến và nghiệm thu kết quả​

Để hoàn thành được nội dung trên, đơn vị thực hiện đã sử dụng 5 phương pháp chính: Phương pháp điều tra tại thực địa; Chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ khoanh vẽ lưu vực và xác định diện tích rừng cho lưu vực nghiên cứu; Khoanh vẽ, xác định ranh giới lưu vực nghiên cứu; Xác định diện tích theo loại rừng của xã trong lưu vực nghiên cứu; Tổng hợp bộ dữ liệu phục vụ phân chia nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Trong quá trình triển khai dự án, nhóm thực hiện đã kế thừa và tiếp nhận hệ thống các tư liệu bản đồ của Chi Cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La và sản phẩm của dự án "Xác định diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi từ hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng". Hệ thống các tư liệu được kế thừa, chuẩn hóa (về mặt hình học, hệ quy chiếu và dữ liệu) để sử dụng trong dự án bao gồm:

Bảng 1.Tư liệu bản đồ phục vụ dự án

TT

Loại tư liệu

Nguồn

Ghi chú

1

Bản đồ Địa hình

Chi cục Kiểm lâm Sơn La

2

Bản đồ Ranh giới hành chính

Chi cục Lâm nghiệp Sơn La

3

Bản đồ Thủy văn

Dự án Lưu vực Liên tỉnh Pha I năm 2012

Quỹ VNFF

4

Bản đồ Quy hoạch 3 loại rừng

Chi cục Lâm nghiệp Sơn La

2014

5

Bản đồ rà soát giao đất giao rừng

Chi cục Kiểm lâm Sơn La

2014

6

Bản đồ lưu vực Hồ thủy điện Hòa Bình

Dự án Lưu vực Liên tỉnh Pha I năm 2012

Quỹ VNFF

7

Mô hình số hóa độ cao DEM

Dự án Lưu vực Liên tỉnh Pha I năm 2012

Quỹ VNFF

Các tư liệu bản đồ sau khi được kế thừa, tiếp nhận từ các cơ quan chức năng sẽ được nhóm thực hiện dự án kiểm tra các lỗi hình học, dữ liệu, hệ quy chiếu để tiến hành xử lý, khắc phục và chuẩn hóa về chung một hệ Quy chiếu Vn 2000 múi 3 của Sơn La nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu của dự án.

Một số hình ảnh cho kết quả của dự án:

Hình 1.Hiện trạng rừng xã Mường Sang thuộc lưu vực Sông Đà trên ảnh Spot 5

Hình 2. Vị trí của xã Mường Sang và các xã giáp ranh của huyện Mộc Châu

Description: C:\Users\THANHNHAN\Desktop\1.png

Hình 3.Vị trí của xã Mường Sang trong lưu vực Sông Đà

Hình 4. Phần diện tích xã Mường Sang thuộc lưu vực Sông Mã được tô màu xanh

Kết quả dự án cho thấy, phần lớn diện tích của xã Mường Sang nằm trong ranh giới của lưu vực Sông Đà (thể hiện qua các hình 2 và 3). Sau khi xác định ranh giới lưu vực, diện tích rừng của xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trên bản đồ, nhóm thực hiện đã thống kê được cácbảng/biểu: Hiện trạng rừng xã Mường Sang phân theo quy hoạch 3 loại rừng, Thống kê diện tích lưu vực sông Đà và sông Mã sau rà soát, Thống kê diện tích lưu vực sông Đà sau rà soát. Các kết quả này là cơ sở tính toán, phân chia nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng một cách công bằng, khách quan.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

CSDL Môi trường rừng

I. GIỚI THIỆU CHUNG Phần mềm đã được sử dụng trong Dự án "Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam" năm 2015. Trang chủ của phần mềm tại đây. TÁC GIẢ: GS.TS. Vương Văn Quỳnh, PGS. TS. Trần Quang Bảo,TS. Lê Sỹ Doanh, ThS. Phùng Nam Thắng,...

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp.
Tạp chí NNPTNT
Hình ảnh
Tin xem nhiều
Hướng nghiên cứu trọng điểm:
Hướng nghiên cứu trọng điểm Viện Sinh thái rừng và Môi trường (Research focus of IFEE):
 
1. Lập Đề án Phát triển rừng nguyên liệu gắn với phát triển công nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030
(Develop a project to promote raw material forests in association with the development of forest product processing industry in Dak Lak province until 2030)  

2. Khảo sát lập địa; thiết kế phục hồi, trồng mới và các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển cho các xã vùng dự án phục vụ công tác trồng rừng cho 2 năm 2020 - 2021
(Consulting services on site surveying; designing restoration, new planting and solutions for protection of coastal plantation forest for project communes for the afforestation in period 2020-2021)

3.  Rà soát, điều chỉnh giao đất phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng trên địa bàn 05 xã thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 
(Review and revise red books in Bac Yen, Son La)

4. Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng khộp ở Tây Nguyên
(Survey, evaluate the current situation and propose a number of solutions to restore and develop the ecosystem of dipterocarp forest in the Central Highlands)
Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay5,290
  • Tháng hiện tại85,311
  • Tổng lượt truy cập27,009,633
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Viện Sinh thái rừng và Môi trường?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi