Select language:
Branch Congress of the Institute for Forest Ecology and Environment term 2017-2020

Branch Congress of the Institute for Forest Ecology and Environment in the term of 2017-2020

  •   23/09/2017 21:52:00
  •   Viewed: 1477
  •   Feedback: 0
On the morning of September 22, 2017, the Party branch of the Institute for Forest Ecology and Environment held Branch Congress term 2017-2020 with the participation of 18 out of 19 members of the Party, one was absent due to the business trip.

Forest inventory database examination

I. GENERAL INTRODUCTION Software used in the project: National Forest Inventory and Investigation period 2013-2016; and copyright registration at the Copyright Office on September 9, 2014. II. AUTHORS Prof. Dr. Vuong Van Quynh; Assoc. Prof. Dr. Tran Quang Bao; Dr. Le Sy Doanh; Msc. Phung...

Tạp chí NNPTNT
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp.
Hướng nghiên cứu trọng điểm:
Hướng nghiên cứu trọng điểm Viện Sinh thái rừng và Môi trường (Research focus of IFEE):
 
1. Lập Đề án Phát triển rừng nguyên liệu gắn với phát triển công nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030
(Develop a project to promote raw material forests in association with the development of forest product processing industry in Dak Lak province until 2030)  

2. Khảo sát lập địa; thiết kế phục hồi, trồng mới và các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển cho các xã vùng dự án phục vụ công tác trồng rừng cho 2 năm 2020 - 2021
(Consulting services on site surveying; designing restoration, new planting and solutions for protection of coastal plantation forest for project communes for the afforestation in period 2020-2021)

3.  Rà soát, điều chỉnh giao đất phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng trên địa bàn 05 xã thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 
(Review and revise red books in Bac Yen, Son La)

4. Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng khộp ở Tây Nguyên
(Survey, evaluate the current situation and propose a number of solutions to restore and develop the ecosystem of dipterocarp forest in the Central Highlands)
Statistics
  • Online37
  • Search engine3
  • Guest34
  • Today13
  • This month85,951
  • Total27,010,273
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
Feedback